« All articles from this issue

Javnost - The Public, Vol. 19 - 2012, Suplement

Konvergenca novinarskih uredništev: detradicionalizacija v časopisnih organizacijah

, pages: S49- S66[open access]

Članek z etnografsko študijo v časopisnih organizacijah Delo in Dnevnik ugotavlja, da konvergenca uredništev ni uniformen in tehnično pogojen proces, temveč gre za specifične družbene in kulturne dinamike, ki odslikavajo kompleksne artikulacije med prostorom, delom in močjo. Rezultati raziskave kažejo, da je tradicija decentraliziranih uredništev, ki je značilna za slovenski tisk, v procesu preoblikovanja, toda ne v smeri izumljanja »nove« tradicije uredništev, temveč prej kot posledica spreminjanja »starega«. Čeprav sta se pri Delu in Dnevniku oblikovala različna pristopa k procesom konvergence ter uveljavila različna razumevanja prostorske (pre)ureditve delovnih okolij, gre za podobni uredništvi skozi prizme delitve dela in uredniškega nadzora v spletnih oddelkih ter čezoddelčnega sodelovanja. Te ugotovitve v uredništvih tako ne kažejo razkroja »starih« procesov in odnosov, temveč njihovo transformacijo v kontekstu poznomodernega novičarskega dela in tako nakazujejo proces detradicionalizacije. Pri Delu in Dnevniku namreč ne gre za ukinjanje tradicije decentraliziranega uredništva, temveč za njeno rekonstrukcijo, ko v usmeritvah prostorskega, procesnega in vsebinskega povezovanja časopisnih in spletnih oddelkov ključno vlogo igrajo koncepti heterogenosti, individualizacije in fragmentacije.

Full text PDF (in Slovene) | Export Reference |

« All articles from this issue