« All articles from this issue

Uporaba Twitterja v volilni kampanji za Evropski parlament maja 2014, Vol. 21 - 2014, Suplement

Slovenski novinarji in občinstva o uporabah Twitterja: med politično propagando in verodostojnejšim poročanjem

, pages: S5 - S22

OBVESTILO O UMIKU: Članek Karmen Erjavec je bil umaknjen in elektronska verzija članka odstranjena na zahtevo odvetnika družbe ProPlus g. Ceneta Grčarja z naslednjo utemeljitvijo: “V prispevku se dr. Karmen Erjavec, profesorica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, večkrat sklicuje na (in jih citira) domnevne pogovore s sodelavci naše hiše. Glede na postopke, ki trenutno potekajo glede člankov profesorice Karmen Erjavec, smo zapis preverili in ugotovili, da večina pogovorov nikoli ni bila izvedena, nekatera od delovnih mest, ki jih pišoča navaja v članku, pa v naši medijski hiši sploh nikoli niso obstajala. Ker ne želimo, da se ime naše medijske hiše uporablja oziroma zlorablja na tak način, vas prosimo, da omenjeni članek nemudoma umaknete iz javne objave in nas o tem tudi obvestite.”

Export Reference |

« All articles from this issue