« All articles from this issue

Javnost - The Public, Vol. 22 - 2015, Suplement

Stiska tiska: percepcija novinarskih vlog v očeh bralcev slovenskih osrednjih tiskanih in spletnih medijev

, , pages: S53-S65

Članek v kontekstu tehnološkega razvoja in digitalizacije medijev na podlagi javnomnenjske raziskave, izvedene na reprezentativnem vzorcu 500 prebivalcev Slovenije, obravnava razlike v percepciji normativnih in empiričnih novinarskih vlog v očeh bralcev tiskanih in spletnih informativnih medijev. Rezultati kažejo na pomembno vlogo tiska pri zaznavanju in oblikovanju stališč bralcev do novinarskih vlog. Spletno novinarstvo, v primerjavi s tiskom, ne udejanja te vloge, kar je skrb vzbujajoče glede na trenutno krizo tiskanih medijev in posledic, ki jih to prinaša v družbeno komuniciranje. Študija nadalje ugotavlja, da prebivalci Slovenije pri novinarjih tiskanih in spletnih medijev prepoznavajo opravljanje štirih empiričnih vlog – visokomodernistične, sugestivno-tabloidne, nadzorne in komunitaristične – ter treh normativnih vlog, ki naj bi jih novinarji opravljali – poznomodernistične, zabavno-nadzorne in komunitaristične.

pdf icon Full text (available at Taylor & Francis) (in Slovene) | quote icon Export Reference | permalink icon

« All articles from this issue