« All articles from this issue

Javnost - The Public, Vol. 24 - 2017, Suplement

Ideologija kot tehnologija

, pages: S64-S81

Članek poskuša misliti ideologijo niti na ravni vsebine misli niti na ravni diskurza, temveč na ravni delovanja, ki je – to bo osnovna teza članka – prvič, večinoma nediskurzivno in, drugič, v 21. stoletju odločilno tehnološko določeno. V nasprotju s klasičnimi ideološkimi formacijami 19. in deloma še 20. stoletja ideologija danes ne deluje več na ravni razmerja med posameznikovim umom in dominatnimi diskurzi, prav tako ne deluje več kot oblika subjektivacije, temveč drugje in drugače, na ravni, ki je tehnološko posredovana in infrasubjektivna. Takšno delovanje ideologije – ki poteka na (mikro)ravni afektov – obide procese subjektivacije in interpelacije ter raven verjetja, pomena in medijskih reprezentacij.

pdf icon Full text (available at Taylor & Francis) (in Slovene) | quote icon Export Reference | permalink icon

« All articles from this issue