« All articles from this issue

Suplement, Javnost - The Public, Vol. 28 - 2021, Suplement

Kriza javnosti in podružbljanje novinarstva

, pages: S1-S22

Članek obravnava novinarstvo kot liberalni poklic sui generis in njegovo transformacijo v času ekonomije pozornosti. Izhaja iz specifike novinarskega poklica, da v nasprotju z drugimi poklici ne temelji na odnosu med ponudnikom ali izvajalcem storitve in uporabnikom, ampak na načelu javnosti; prav zaradi specifične narave novinarstva so se mediji (najprej tisk) razvijali kot organ javnosti in steber javne sfere. Digitalizacija povečuje vpliv nenovinarskih akterjev v določanju »meja novinarskega ozemlja«, kar po eni strani lahko nakazuje podružbljanje in demokratizacijo novinarskega poklica, po drugi pa ogrožanjegovo vrednotno racionalnost in ga podreja instrumentalni racionalnosti, s tem zmanjšuje njegovo avtonomijo ter vodi v procese deprofesionalizacije in pavperizacije novinarstva.

pdf icon Full text PDF (in Slovene) | quote icon Export Reference | permalink icon

« All articles from this issue