« All articles from this issue

Suplement, Javnost - The Public, Vol. 28 - 2021, Suplement

Primer Sledilnik: meje mejnih objektov državljanskega organiziranja in podatkovnega kuratorstva

, pages: S141-S159

Pandemija covida-19 je med drugim razkrila pomembne vrzeli podatkovne infrastrukture v Sloveniji. Zato je bila vzpostavljena skupnost Sledilnik, začenši s skupno dekontekstualizacijo podatkov o pandemiji v Sloveniji in centralizacije podatkov o pandemiji za lastne potrebe, nato pa je začela tudi ponujati javne podatkovne in strokovne storitve za čedalje bolj raznoliko in obsežnejšo skupino uporabnikov ter tako postala pomemben del infrastrukture podatkov o epidemiji. Prispevek na procesu vzpostavljanja Sledilnika raziskuje vlogo njegovih mejnih objektov, načel organizacije in dejavnosti, ki so jih podpirale. Te poleg vzpostavite podatkovne infrastrukture vključujejo tudi razne strokovne storitve in zagovarjanje »podatkovne odličnosti« ter odprtih podatkov. Rezultati študije nakazujejo meje skupnostne produkcije na področju podatkovnega kuratorstva, ki izhaja iz prenizke stopnje modularnosti in granularnosti tovrstnega dela. Prav tako pa rezultati opozarjajo na dejstvo, da tako teorija mejnih objektov kot tudi nekatere teorije delovanja javne sfere predpostavljajo minimalno kooperativnost pomembnih družbenih akterjev, ki pa v tovrstnih situacijah ni nujno zagotovljena.

pdf icon Full text PDF (in Slovene) | quote icon Export Reference | permalink icon

« All articles from this issue